Księgowość działalności gospodarczej


Księgowość działalności gospodarczej może być prowadzona na różne sposoby w zależności od formy organizacyjno-prawnej założonej firmy i zastosować można kilka rodzajów opodatkowania przychodów, dochodów.

Księgowość działalności gospodarczej może być prowadzona na różne sposoby w zależności od formy organizacyjno-prawnej założonej firmy i zastosować można kilka rodzajów opodatkowania przychodów, dochodów.


Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek oraz spółki cywilne do wyboru mają wszystkie opcje opodatkowania: karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz pełna księgowość.


Natomiast spółki handlowe nie mają wyboru i z mocy prawa muszą prowadzić pełną księgowość. Wybierając formę opodatkowania należy rozważyć kilka czynników:

  • poziom planowanych przychodów oraz kosztów
  • poziom dochodu
  • obowiązki ewidencyjne

Przy wysokich przychodach i niskich kosztach najkorzystniej wypadają ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa, natomiast przy wysokich dochodach korzystniej jest wybrać podatek liniowy.

Obowiązki ewidencyjne są dość kłopotliwe dla większości podatników, dlatego korzystanie z uproszczonych form opodatkowania uwalnia ich od konieczności prowadzenia ksiąg i ewidencji podatkowych oraz od konieczności ponoszenia kosztów obsługi finansowo-księgowej.

Wybór formy opodatkowania deklarujemy w momencie rejestrowania działalności gospodarczej i możemy ją zmienić na początku każdego roku kalendarzowego.

Księga przychodów i rozchodów jest dokumentem koniecznym przy prowadzeniu działalności gospodarczej i zawiera ewidencję wszystkich przychodów oraz kosztów. Na tej podstawie dokonuje się obliczenia należnego urzędowi podatku. Może on być wyliczany miesięcznie lub kwartalnie. Sposób prowadzenia księgi jest prosty do opanowania, podobnie jak wypełnienie deklaracji podatkowych składanych w urzędzie podatkowym.

Wszystkie dokumenty w tej formie rozliczeń należy przechowywać przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego, którego dotyczą. Rozliczenia można więc poprowadzić samodzielnie lub skorzystać z pośrednictwa licznych biur rachunkowych.

Można tam korzystać z porad fachowców, którzy pomogą określić jakie koszty można bezpiecznie odliczać. Pomogą również w temacie środków trwałych oraz sposobem rozliczania pracowników.