Czynności kontrolne w księgowości

Czynności kontrolne w księgowości

Kursy księgowości

Kursy księgowości przygotowują do pracy w księgowości osoby, które miały wcześniej styczność z tego typu tematyką i wiążą z nią swój dalszy rozwój zawodowy. Potrzebne jest im zdobycie profesjonalnej wiedzy.

Czytaj więcej
PlaceholderThumbnail

Czynności kontrolne

Kontrola w księgowości obejmuje działania zmierzające do sprawdzenia i zweryfikowania dotychczasowej pracy. Polegają one głównie na kontroli dokumentów, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowego.

Czytaj więcej
PlaceholderThumbnail

Czynności kontrolne w księgowości

Czynności kontrolne w księgowości

Kontrola w księgowości obejmuje działania zmierzające do sprawdzenia i zweryfikowania dotychczasowej pracy. Polegają one głównie na kontroli dokumentów, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowego. Kontrola może również obejmować sposób gospodarowania środkami publicznymi. Można kontrolę przeprowadzić zgodnie z aktualnymi potrzebami jednostki: Możliwy zakres kontroli to:
 • badanie zgodności ksiąg rachunkowych z prawem bilansowym i przepisami w zakresie finansów publicznych
 • sprawdzanie prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym poprawności wyceny
 • sprawdzanie kompletności zapisów i czy zostały ujęte w odpowiednim okresie sprawozdawczym, zgodnie z zasadami rachunkowości
 • sprawdzenie formalnych, rachunkowych i merytorycznych zapisów księgowych
 • sprawozdawczość
 • sprawdzenie zrealizowanych przez jednostkę dochodów w odniesieniu do planu finansowego
 • analiza wydatków i poniesionych przez jednostkę kosztów
 • badanie gospodarności w zakresie gospodarki kasowej
 • ocena przepływów pieniężnych w odniesieniu do płynności finansowej
Osobą odpowiedzialną za całość prowadzonej w jednostce gospodarki finansowej jest jej kierownik. Również on sprawuje kontrolę nad wszystkimi jej pracownikami. Przy powszechnym stosowaniu programów komputerowych w księgowości, niezbędna jest kontrola nad wszystkimi systemami informatycznymi. W praktyce stosowane są dwie grupy czynności kontrolnych dla tych systemów:
 • kontrole ogólne – odnoszące się do poszczególnych elementów programu
 • kontrole aplikacyjne – odnoszące się do podsystemów rachunkowości

Więcej informacji pod linkiem Czynności kontrolne w księgowości
TAGI: Praktyczny poradnik księgowych

This is an example blockquote in action: