Kursy księgowości


Kursy księgowości przygotowują do pracy w księgowości osoby, które miały wcześniej styczność z tego typu tematyką i wiążą z nią swój dalszy rozwój zawodowy. Potrzebne jest im zdobycie profesjonalnej wiedzy.

Kursy księgowości przygotowują do pracy w księgowości osoby, które miały wcześniej styczność z tego typu tematyką i wiążą z nią swój dalszy rozwój zawodowy. Potrzebne jest im zdobycie profesjonalnej wiedzy.

Kursy pozwalają również pogłębić i uaktualnić wiedzę osobom pracującym w innych, pokrewnych dziedzinach. Podstawowe informacje zdobyte na kursach księgowości dają możliwość zdobycia solidnych podstaw, które pozwalają na podjęcie pracy w księgowości. Wiedza teoretyczna poparta jest praktycznymi przykładami, z którymi można się spotkać w pracy codziennej.

Kursy przygotowują do samodzielnego prowadzenia księgowości w małych i dużych przedsiębiorstwach, uczą jak w nowoczesny sposób kontrolować finanse.

Zapoznać się można ze sposobami finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa oraz z systemami księgowymi obowiązującymi w firmach. Nauczyć się można jak sporządzać podstawowe sprawozdania finansowe, a także jak w praktyce stosować arkusze kalkulacyjne w księgowości.

Kursy przygotowują do praktycznego prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, czyli podstawowego narzędzia pracy każdej firmy.

Pokazują w jaki sposób ewidencjonować i klasyfikować poszczególne koszty oraz w jaki sposób rozliczać się z fiskusem z podatków. Pozwalają poznać zasady obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Poznać można różne rodzaje ewidencji i rodzaje przychodów oraz uświadomić sobie cel sporządzania sprawozdań finansowych jakim jest bilans i rachunek zysków i strat. Ważna jest również umiejętność ustalania wyniku finansowego oraz przeprowadzania badania sprawozdań finansowych.

Zainteresowani mogą podjąć naukę na konkretnych kursach tematycznych dotyczących zagadnień podstawowych w księgowości, specjalistów do spraw rachunkowości, samodzielnych stanowisk księgowych, głównych księgowych oraz specjalistów do spraw podatków.

Zaletami kursów tego typu są: przystępność zagadnień poparta praktycznymi przykładami, dodatkowe informacje z zakresu prawa pracy i prawa administracyjnego, opieka doświadczonego nauczyciela.