Podatek

– obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych.

Podatek

– obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych.

Podatek

– obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych.Kursy księgowości

Kursy księgowości przygotowują do pracy w księgowości osoby, które miały wcześniej styczność z tego typu tematyką i wiążą z nią swój dalszy rozwój zawodowy. Potrzebne jest im zdobycie profesjonalnej wiedzy. Kursy pozwalają również pogłębić i uaktualnić wiedzę osobom pracującym w innych, pokrewnych dziedzinach. Podstawowe informacje zdobyte na kursach księgowości dają możliwość zdobycia solidnych podstaw, które pozwalają na podjęcie pracy w księgowości. Wiedza teoretyczna poparta jest praktycznymi przykładami, z którymi można się spotkać w pracy codziennej.

Kursy przygotowują do samodzielnego prowadzenia księgowości w małych i dużych przedsiębiorstwach, uczą jak w nowoczesny sposób kontrolować finanse. Zapoznać się można ze sposobami finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa oraz z systemami księgowymi obowiązującymi w firmach. Nauczyć się można jak sporządzać podstawowe sprawozdania finansowe, a także jak w praktyce stosować arkusze kalkulacyjne w księgowości.

Kursy przygotowują do praktycznego prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, czyli podstawowego narzędzia pracy każdej firmy. Pokazują w jaki sposób ewidencjonować i klasyfikować poszczególne koszty oraz w jaki sposób rozliczać się z fiskusem z podatków. Pozwalają poznać zasady obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Poznać można różne rodzaje ewidencji i rodzaje przychodów oraz uświadomić sobie cel sporządzania sprawozdań finansowych jakim jest bilans i rachunek zysków i strat. Ważna jest również umiejętność ustalania wyniku finansowego oraz przeprowadzania badania sprawozdań finansowych.

Zainteresowani mogą podjąć naukę na konkretnych kursach tematycznych dotyczących zagadnień podstawowych w księgowości, specjalistów do spraw rachunkowości, samodzielnych stanowisk księgowych, głównych księgowych oraz specjalistów do spraw podatków. Zaletami kursów tego typu są: przystępność zagadnień poparta praktycznymi przykładami, dodatkowe informacje z zakresu prawa pracy i prawa administracyjnego, opieka doświadczonego nauczyciela.

Więcej informacji pod linkiem Kursy księgowości
TAGI: Praktyczny poradnik księgowych

Galeria